messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายศราวุธ เพ็ญพักตร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง
โทร : สายด่วน 0879660326
นายศราวุธ เพ็ญพักตร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง
โทร : สายด่วน 0879660326
นโยบายไม่รับของขวัญ
แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2567
image ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ประชาสัมพันธ์ เมือวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง ดำเนินการซ่อมแซม คอสะพาน หมู่ 2 บ้านนาคอ จุดบ้านช่างหวินที่เกิดความชำรุดเสียหาย เพื่อแกไขปัญหาให้กับประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวก และปลอดภัย
ประชาสัมพันธ์ คอสะพาน หมู่ 2 บ้านนาคอ จุดบ้านช่างหวินเกิดความชำรุดเสียหาย เป็นหลุมขนาดใหญ่ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ประชาชนที่สัญจรไปมา โปรดขับขี่ด้วยความระมัดระวังหรือใช้เส้นทางอื่น ...
10 นโยบายสำคัญ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
อบต.หนามแท่ง ขอรณรงค์ให้เกษตรกรงดการเผาตอซังข้าวและฟางข้าว และส่งเสริมให้มีการนำตอซังข้าวและฟางข้าวไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการทบทวนแผนพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
คักแยกขยะลดโลกร้อน
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566
อบต.หนามแท่ง ร่วมรณรงค์ การสวมหมวกนิรภัย 100% เพื่อลดความรุนแรงของการบาดเจ็บที่ศรีษะกรณีเกิดอุบัติเหตุทางถนน
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างสุขภาพเพื่อประชาชน จัดขึ้นภายใต้โครงการเสริมสร้างสุขภาพเพื่อประชาชน อบจ.อุบลราชธานี โดยมีการตรวจคัดกรองสุขภาพ ให้กับประชาชนฟรี ...[10 กรกฎาคม 2567]
วันที่ 28 มิถุนายน 2567 นายศราวุธ เพ็ญพักตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น เพื่อพัฒนาอาชีพและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกลุ่มสตรีตำบลหนามแท่ง ณ...[28 มิถุนายน 2567]
วันที่ 27 มิถุนายน 2567 นายศราวุธ เพ็ญพักตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและประชาชนในพื้นที่ตำบลหนามแท่งร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์โรคไข้เลือดออก ประจำปี...[27 มิถุนายน 2567]
งานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง ออกให้บริการนอกสถานที่ เพื่อรับชำระภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมต่างๆ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2567[13 มิถุนายน 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรฐานตลาด 7 ด้าน ตลาดนัดวันพุธ องค์การบริหารส่วนต าบลหนามแท่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview14
ประชาสัมพันธ์หน่วยจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview9

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

บุคลากรภายใน
chat_bubble ผู้บริหารองค์กร
(นายธนกฤษ ผิวศรี)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0905986545
(นายธนกฤษ ผิวศรี)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0905986545
E-Service

สถิติ sitemap
วันนี้ 184
เดือนนี้1,976
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)57,776
ทั้งหมด 280,000


folder ราคากลาง
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
การรายงานผลการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
กสว.
12/07/2567
12/07/2567
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) ภายในจังหวัด
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 4
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
11/07/2567
12/07/2567
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากลิงและสัตว์ป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
11/07/2567
11/07/2567
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง ระดับเยาวชน ดาวรุ่งลูกทุ่ง สยามมหานคร ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
11/07/2567
11/07/2567
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 4

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง